• Máy trợ thính biên hoà
  • Máy trợ thính Đồng Nai
  • Công Ty TNHH MTV Khánh Hưng Nga
  • Thiết bị trợ thính Widex - SIEMENS

Máy trợ thính kiểu máy Siemens > RIC

RIC.jpg

LOA TRONG ỐNG TAI

Kiểu máy với loa nằm trong ống tai (RIC) là một phát minh mới hơn của máy trợ thính, phù hợp với độ nghe kém từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình.So sánh với kiểu máy trợ thính sau tai (BTE), thay vì nằm trong thân máy, loa của kiểu RIC nằm trong ống tai. Do đó, có thể giảm kích thước của máy.

Kiểu máy RIC gồm 3 phần: thân máy - nằm sau tai và một sợi dây mỏng nối liền thân máy với loa. Loa đi trực tiếp vào trong ống tai.

RIC là kiểu máy trợ thính rất kín đáo nhưng mạnh mẽ, hoạt động hoàn toàn tự động.
Go Top