• Máy trợ thính biên hoà
  • Máy trợ thính Đồng Nai
  • Công Ty TNHH MTV Khánh Hưng Nga
  • Thiết bị trợ thính Widex - SIEMENS

ePocket™

ePocket™
Mã Sản Phẩm
Tên Sản Phẩm ePocket™
Kích Thước
Chất Liệu
Màu Sắc
Giá Call
Tình Trạng Còn Hàng
ePocket™ is a bi-directional remote control that supports many Siemens hearing instruments. It not only allows you to change the hearing program and volume setting of your hearing instruments, but also displays them on a convenient read out screen.

  • Small size ensures comfortable handling and storage
  • User-friendly buttons for quick and easy control
  • Read out function displays program, volume and battery status

Sản Phẩm Cùng Nhóm

Tek
Tek
Call
Mini Tek
Mini Tek
Call
ePen
ePen
Call
eCharger
eCharger
Call
Trang 1 / 1
Go Top