{关键字}

CÔNG TY BAO BÌ BÌNH MINH

ISO 9001 – HACCP – GMP – BRC

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 — 000 —

                    

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm: “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – PHÁT TRIỂN”

Công ty CP Bao Bì Bình Minh Plus tuyên bố chính sách an toàn, chất lượng sản phẩm:

  1. Tạo ra sản phẩm an toàn, hợp pháp, có chất lượng ổn định với giá cạnh tranh. 
  2. Luôn giao hàng đúng hẹn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
  3. Đầu tư trang thiết bị nâng cao công nghệ nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặt trọng tâm vào an toàn & chất lượng sản phẩm.
  4. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu luật định và các bên quan tâm.
  5. Công ty Bình Minh Plus cam kết việc phòng chống gian lận, giả mạo trong sản phẩm.

Chính sách này được truyền đạt cho các bên liên quan thấu hiểu và thực hiện, là cơ sở cho việc chứng nhận phù hợp với BRCS Packaging Materials Issue 6, ISO 9001:2015.

 

CÔNG TY CP BAO BÌ BÌNH MINH

Tổng Giám Đốc